Telefonisch aanmelden

U kunt zich bij onze praktijk aanmelden met een verwijzing voor Specialistische GGZ van een huisarts, medisch specialist of lokale toegang van de gemeente dan wel gezinscoach. Uw aanmelding wordt in behandeling genomen en samen met u wordt nagegaan of onze praktijk de zorg verleent die aansluit op uw zorgvraag. Indien nodig wordt in overleg met u en/of uw verwijzer gezocht naar een alternatief.

Het secretariaat is bereikbaar op dins- woens- en donderdag van 12.15 tot 13.00 uur. Buiten deze tijden kan een bericht worden ingesproken op de voicemail van de praktijk, welke regelmatig op werkdagen wordt afgeluisterd.


Telefoon: 0570- 609577