Intakeprocedure

Tijdens het eerste telefoongesprek worden de klachten en aanmeldingsredenen besproken en wordt nagegaan of onze praktijk de zorg verleent die aansluit op de zorgvraag van de cliënt. Wanneer dit het geval is wordt een afspraak ingepland voor een intake waarin een meer uitgebreide kennismaking centraal staat. In het kader van diagnostiek brengen wij vervolgens het functioneren van de patiënt en zijn of haar omgeving zorgvuldig in kaart. In het onderzoek bij kinderen en jeugdigen gebeurt dit in nauwe samenwerking met ouders. Psychodiagnostisch (test)onderzoek behoort hierbij eventueel tot de mogelijkheden. De uitkomsten van het onderzoek worden besproken in een multidisciplinair team waarna de bevindingen in een adviesgesprek worden teruggekoppeld aan de cliënt.