Behandelaanbod

Na de intakeprocedure wordt in overleg met de patiënt een psychotherapeutische behandeling gekozen die het beste aansluit bij de problematiek. Ons behandelaanbod bestaat uit diverse vormen van therapie waaronder individuele psychotherapie en ouderbegeleiding. De psychotherapie heeft een integratieve benadering, wat wil zeggen dat behandeltechnieken en methodieken uit diverse psychotherapeutische stromingen gebruikt worden. Een psychotherapeutische behandeling kan indien nodig ondersteund worden met een medicamenteuze behandeling.

Specifieke methodieken waarmee gewerkt wordt zijn onder andere EMDR, Schematherapie, Mentalisation Based Treatment, TFP-A.

Voor de behandeling van kinderen en ouders met problematiek gerelateerd aan een (v)echtscheidingssituatie hebben wij geen passend zorgaanbod. Wij verwijzen ouders in het geval er sprake is van een dergelijke situatie door naar een andere zorgaanbieder. In geval van crisis ná 17.00 uur of in het weekend dient u contact op te nemen via de Huisartsenpost met de crisisdienst.